Bollknuff

Barnen lägger sig på knät mittemot varandra med tio meter avstånd. Nu ska en av dem rulla iväg sin boll mot den andra samtidigt som den andra ska blockera med sin egen boll och försöka knuffa den andres boll som kommer rullande. Lyckas det blir det tre poäng.

I denna lek så kan man bara vara två, men ett förslag är ju om man kör den på gympan får barnen gå ihop två och två så kan alla vara med och leka.

Annonser

Bollsistan

Allt du behöver är en (mjuk)boll och en plats där det finns gott om bon, till exempel träd, stenar, husknutar, staketstolpar. (Det går även att göra den i en gymnastiksal om man lägger ut rockringar på golvet istället för träd osv)

1. Utse en kullare i första omgången. Alla andra ställer sig i varsitt bo.

2. När den som är kullare ropare ”alla måste ut” måste alla byta bon. Kullaren ska försöka kulla någon genom att träffa honom eller henne med bollen. Så fort man är i ett bo kan man inte kullas. Tycker kullaren att för många står kvar i bona får han ropa ”alla ut” igen, och då måste alla på nytt byta bo.

3. Den som blivit kullad blir själv kullare och hjälper till att kasta bollen på de andra. Kullarna får passa bollen mellan sig.

4. Den som är kvar till slut blir bollsista och får börja kulla i nästa omgång.