Matramsa

Matramsa

Jag är hungrig sa Tummetott

jag me’ sa Slickepott

vi tittar i väskan sa Långeman

det ska bli gott sa Gullebrand

nu börjar vi sa lille Vickevire.

Tummetott = Tumme

Slickepott =Pekfinger

Långeman = Långfingret

Gullebrand = Ringfinger

Vickevire = Lillfingret

Håll handen knuten. Och när man säger Tummetott så tar du upp tummen från den knutna handen. De andra fingrarna hålls fortfarande ”knutna” inne i handen. När du Säger Slickepott så tar du fram pekfingret. Tummen är fortfarande framme, osv.

Denna fingerramsa passar för de allra minsta barnen. Och den tränar koordination och språk.

Fingrar

Annonser

Imse Vimse Spindel

Imse vimse spindel

Imse vimse spindel
klättrar uppför trå’n.

Ner faller regnet,
spolar spindeln bort.

Upp stiger solen,
torkar bort allt regn.

Imse, vimse spindel
klättrar upp igen.

När man sjunger de första raderna, ”Imse vimse spindel klättrar upp för trå’n” så för man ena handens pekfinger mot den andra handens tumme, och vice versa och växlar i en uppåtgående, klättrande rörelse. När man sedan fortsätter med följande rader ”ned faller regnet spolar spindeln bort” använder man öppna händer och gör en nedåtrörelse för att symbolisera det fallande regnet. Sedan kupar man händerna något i en uppåtgående rörelse samtidigt som man sjunger ”upp stiger solen torkar bort allt regn” och sedan upprepar man fingerrörelserna för att symbolisera att ”imse vimse spindel klättrar upp igen”.

Ramsan passar för de mindre barnen. (Ca 1-3 år)

Spindel

Av: Okänd