Trädkull

Ställ er vid varsitt trä.
Där är det pass i fortsättningen.
Den som ”har den”, ska försöka hitta ett tomt träd medan ni andra byter plats.
Om det inte finns träd där ni leker , kan ni rita ringar på marken, där ni har era bon.
Sedan byter ni plats med varandra på vanligt sätt.

Blöjkull

Ställ dig bredbent, när du blir kullad. För att du ska bli fri, måste någon av de fria krypa mellan dina ben.

Kinakull

När du blir kullad måste du hålla handen på det stället där kullslaget tagit, ända tills du med andra handen lyckas kulla någon annan.

Bollsistan

Allt du behöver är en (mjuk)boll och en plats där det finns gott om bon, till exempel träd, stenar, husknutar, staketstolpar. (Det går även att göra den i en gymnastiksal om man lägger ut rockringar på golvet istället för träd osv)

1. Utse en kullare i första omgången. Alla andra ställer sig i varsitt bo.

2. När den som är kullare ropare ”alla måste ut” måste alla byta bon. Kullaren ska försöka kulla någon genom att träffa honom eller henne med bollen. Så fort man är i ett bo kan man inte kullas. Tycker kullaren att för många står kvar i bona får han ropa ”alla ut” igen, och då måste alla på nytt byta bo.

3. Den som blivit kullad blir själv kullare och hjälper till att kasta bollen på de andra. Kullarna får passa bollen mellan sig.

4. Den som är kvar till slut blir bollsista och får börja kulla i nästa omgång.

Blindbock

Blindbock

 

Originalblindbock:

En av deltagarna utses till ”blindbock” och får en bindel för ögonen. Sen ska denne försöka få fatt i någon av de övriga och gissa vem det är, genom att känna på t.ex. hår och kläder. Om ”bocken” kan gissa rätt, får den fångade vara ”blindbock” nästa gång. Gissar ”blindbocken” i stället fel, får han/hon försöka ta fast någon annan och gissa igen, tills ”bocken” kan lista ut, vem som är fångad.

Pipblindbock:

En av deltagarna utses till blindbock och får en bindel framför ögonen., och en pinne. Sen så bildar de andra deltagarna en ring, och ringen går åt ett håll och blindbocken går åt det motsatta hållet. När blindbocken säger ”stanna”, så stannar ringen och blindbocken räcker fram pinnen till den person han har mittemot. Personen som står mittemot säger ”PIP” och blindbocken ska försöka lista ut vem den andra personen är.

I denna  blindbocks lek får man vara försiktig så att man inte skadar någon med pinnen.

Beroende på vilken blindbocks lek man kör så varierar åldrarna. Men för barn första leken från 4 och resten för skolåldersbarn.

I leken tränas koncentration, lyssnarförmåga, att vara tyst, viss del av rörelser.

U-båt

U-Båt

 

 

Alla personer utom en i leken är ubåtar, Alla personerna får blunda och sträcka ut sin arm. Förutom en, den personen är en hemlig ubåt och står still. De andra personerna går omkring i rummet med armarna utsträckta. När man kommer åt någon annan ska man säga ubåt, och den andra personen ska svara, förutom den hemliga. Om man stöter på en ubåt som inte säger något, så ska man ställa sig intill den och vara tyst, för då blir man också hemlig. Tillslut så står alla still och har blivit hemliga ubåtar.

 

Denna lek passar för små dagisbarn och uppåt.

 

I leken tränas hörselförmågan, att blunda, vara tyst, koncentration.

ubåt

Hökens Vingar

Hökens vingar

Två ”bolinjer”. En ”hök” emellan dessa.

”Höken” ropar : Under hökens vingar kom.

Barnen frågar: Vilken färg?

Höken bestämmer en färg t.ex. gult. Den som har något gult går fritt över salen om den håller i det gula. De andra måste springa till andra sidan för att inte bli tagna. De som blir kullade blir hökar.

Denna lek passar för äldre förskolebarn som har börjar lära sig färgerna. I leken så tränas att känna igen färger och kondition.

Leken ska köras på ställen med öppna ytor.

Slalomstafett

Slalomstafett

Dela in eleverna i två lag.

De ställer sig på två led.

Man sätter två koner, en till vardera laget, mellan 30-50m bort.
Sista man ger en klapp på axeln till framförvarande som skickar vidare och när klappen når första man springer denne och rundar konen och tillbaks.

När sprintern når tillbaka ska han/hon springa slalom mellan alla i laget och ställa sig sist och då klappa nästa man.
När alla har sprungit sätter sig laget ner och det visar tydligt vem som är först.
Kan laget samarbeta och underlätta för sprintern då denne kommer tillbaka kan det göra att ett lag som samarbetar bra vinner även om man inte är jättesnabb.

I denna lek tränar man kondition och samarbete.

Leken passar från 9 år och uppåt.

Material:

Koner

Servitörstafett

Servitörstafett

Denna lek är inspirerad av en tävling som faktiskt finns ”på riktigt” för serveringspersonal, men fungerar alldeles utmärkt som lek!
På en bricka ställs t.ex .slagtåliga glas (gärna med vatten i), tallrikar, bestick eller dylikt.
Varje lag har varsin bricka.
När startskottet går ska varje deltagare gå en utstakad bana utan att tappa eller spilla något, lämna över till en lagkamrat som går samma sträcka tills alla i laget har gått rundan minst en gång.
Först som klarar vinner naturligtvis.
Denna går givetvis att göra som enskild lek inte bara laglek.
Man kan också göra så att deltagarna måste transportera vatten på detta vis till ett kärl som måste fyllas.
Det lag som först fyllt kärlet har vunnit.
Då gäller det att se hur mycket man vågar lasta på en bricka utan att den ska bli för svår att springa med!

Denna lek tränar balansen, kondition, koordination och samarbete.

Leken passar för 7 år och uppåt, beroende på hur ömtåliga saker man använder.

Denna lek kan man leka både inne och ute, beroende på om man kör med eller utan vatten och hur stora utrymmen man har.

Material:

Bricka

Slagtåliga glas

Slagtåliga tallrikar

Bestick

Vatten

bestick

Kasa Stormattan

Kasa stormattan

I en gymnastiksal finns det ofta en höjdhoppsmatta modell större och tjockare.
Mattan har i regel en slät ovansida och en ruggad undersida för att förhindra att den glider iväg under aktiviteten.
I denna lek ska dock mattan läggas upp och ner, så den släta sidan är mot golvet.
Mattan placeras ungefär mitt på gymnastiksalsgolvet och deltagarna ställer upp på led en bit ifrån.
 Sedan gäller det för deltagarna att en och en ta sats och springa mot mattan, hoppa upp på den och landa förslagsvis på rumpan så att mattan glider iväg en bit.
När man hoppat springer man snabbt tillbaka och ställer sig sist i ledet.
Målet är att få mattan att kasa in mot väggen.
Har man tur finns det två tjockmattor och då kan man två lag tävla mot varandra.

 

Leken passar från ca 6-7 års ålder och uppåt. Den kan användas som uppvärmning inför en idrottlektion.

I leken så tränas kondition och ”hamna rätt” utan att göra illa sig.

Tidigare äldre inlägg