Trädkull

Ställ er vid varsitt trä.
Där är det pass i fortsättningen.
Den som ”har den”, ska försöka hitta ett tomt träd medan ni andra byter plats.
Om det inte finns träd där ni leker , kan ni rita ringar på marken, där ni har era bon.
Sedan byter ni plats med varandra på vanligt sätt.

Blöjkull

Ställ dig bredbent, när du blir kullad. För att du ska bli fri, måste någon av de fria krypa mellan dina ben.

Kinakull

När du blir kullad måste du hålla handen på det stället där kullslaget tagit, ända tills du med andra handen lyckas kulla någon annan.

Bollsistan

Allt du behöver är en (mjuk)boll och en plats där det finns gott om bon, till exempel träd, stenar, husknutar, staketstolpar. (Det går även att göra den i en gymnastiksal om man lägger ut rockringar på golvet istället för träd osv)

1. Utse en kullare i första omgången. Alla andra ställer sig i varsitt bo.

2. När den som är kullare ropare ”alla måste ut” måste alla byta bon. Kullaren ska försöka kulla någon genom att träffa honom eller henne med bollen. Så fort man är i ett bo kan man inte kullas. Tycker kullaren att för många står kvar i bona får han ropa ”alla ut” igen, och då måste alla på nytt byta bo.

3. Den som blivit kullad blir själv kullare och hjälper till att kasta bollen på de andra. Kullarna får passa bollen mellan sig.

4. Den som är kvar till slut blir bollsista och får börja kulla i nästa omgång.

Blindbock

Blindbock

 

Originalblindbock:

En av deltagarna utses till ”blindbock” och får en bindel för ögonen. Sen ska denne försöka få fatt i någon av de övriga och gissa vem det är, genom att känna på t.ex. hår och kläder. Om ”bocken” kan gissa rätt, får den fångade vara ”blindbock” nästa gång. Gissar ”blindbocken” i stället fel, får han/hon försöka ta fast någon annan och gissa igen, tills ”bocken” kan lista ut, vem som är fångad.

Pipblindbock:

En av deltagarna utses till blindbock och får en bindel framför ögonen., och en pinne. Sen så bildar de andra deltagarna en ring, och ringen går åt ett håll och blindbocken går åt det motsatta hållet. När blindbocken säger ”stanna”, så stannar ringen och blindbocken räcker fram pinnen till den person han har mittemot. Personen som står mittemot säger ”PIP” och blindbocken ska försöka lista ut vem den andra personen är.

I denna  blindbocks lek får man vara försiktig så att man inte skadar någon med pinnen.

Beroende på vilken blindbocks lek man kör så varierar åldrarna. Men för barn första leken från 4 och resten för skolåldersbarn.

I leken tränas koncentration, lyssnarförmåga, att vara tyst, viss del av rörelser.

U-båt

U-Båt

 

 

Alla personer utom en i leken är ubåtar, Alla personerna får blunda och sträcka ut sin arm. Förutom en, den personen är en hemlig ubåt och står still. De andra personerna går omkring i rummet med armarna utsträckta. När man kommer åt någon annan ska man säga ubåt, och den andra personen ska svara, förutom den hemliga. Om man stöter på en ubåt som inte säger något, så ska man ställa sig intill den och vara tyst, för då blir man också hemlig. Tillslut så står alla still och har blivit hemliga ubåtar.

 

Denna lek passar för små dagisbarn och uppåt.

 

I leken tränas hörselförmågan, att blunda, vara tyst, koncentration.

ubåt

Hökens Vingar

Hökens vingar

Två ”bolinjer”. En ”hök” emellan dessa.

”Höken” ropar : Under hökens vingar kom.

Barnen frågar: Vilken färg?

Höken bestämmer en färg t.ex. gult. Den som har något gult går fritt över salen om den håller i det gula. De andra måste springa till andra sidan för att inte bli tagna. De som blir kullade blir hökar.

Denna lek passar för äldre förskolebarn som har börjar lära sig färgerna. I leken så tränas att känna igen färger och kondition.

Leken ska köras på ställen med öppna ytor.

Tidigare äldre inlägg