Trädkull

Ställ er vid varsitt trä.
Där är det pass i fortsättningen.
Den som ”har den”, ska försöka hitta ett tomt träd medan ni andra byter plats.
Om det inte finns träd där ni leker , kan ni rita ringar på marken, där ni har era bon.
Sedan byter ni plats med varandra på vanligt sätt.

Annonser

Blöjkull

Ställ dig bredbent, när du blir kullad. För att du ska bli fri, måste någon av de fria krypa mellan dina ben.

Kinakull

När du blir kullad måste du hålla handen på det stället där kullslaget tagit, ända tills du med andra handen lyckas kulla någon annan.

Bollsistan

Allt du behöver är en (mjuk)boll och en plats där det finns gott om bon, till exempel träd, stenar, husknutar, staketstolpar. (Det går även att göra den i en gymnastiksal om man lägger ut rockringar på golvet istället för träd osv)

1. Utse en kullare i första omgången. Alla andra ställer sig i varsitt bo.

2. När den som är kullare ropare ”alla måste ut” måste alla byta bon. Kullaren ska försöka kulla någon genom att träffa honom eller henne med bollen. Så fort man är i ett bo kan man inte kullas. Tycker kullaren att för många står kvar i bona får han ropa ”alla ut” igen, och då måste alla på nytt byta bo.

3. Den som blivit kullad blir själv kullare och hjälper till att kasta bollen på de andra. Kullarna får passa bollen mellan sig.

4. Den som är kvar till slut blir bollsista och får börja kulla i nästa omgång.

Slalomstafett

Slalomstafett

Dela in eleverna i två lag.

De ställer sig på två led.

Man sätter två koner, en till vardera laget, mellan 30-50m bort.
Sista man ger en klapp på axeln till framförvarande som skickar vidare och när klappen når första man springer denne och rundar konen och tillbaks.

När sprintern når tillbaka ska han/hon springa slalom mellan alla i laget och ställa sig sist och då klappa nästa man.
När alla har sprungit sätter sig laget ner och det visar tydligt vem som är först.
Kan laget samarbeta och underlätta för sprintern då denne kommer tillbaka kan det göra att ett lag som samarbetar bra vinner även om man inte är jättesnabb.

I denna lek tränar man kondition och samarbete.

Leken passar från 9 år och uppåt.

Material:

Koner

Knuten

Knuten

 

Alla deltagare står i en stor ring med armarna utsträcka rakt fram.

Gå sakta in mot ringens mitt med slutna ögon.

Ta tag i två händer.

Öppna ögonen!

Ingen får släppa taget.

 Nu gäller det att reda ut knuten.

Med gemensamma ansträngningar skall det bli en ring där alla håller varandra i händerna, utan att någon har släppt någons arm.

 

Leken kan symbolisera att man genom samarbete kan lösa de flesta problem.

 För att knuten skall gå att lösa upp får inte två personer hålla i varandras bägge händer.

 

Leken passar för barn från 10 år och uppåt, eftersom det kräver en hel del koncentration och smidighet.

Denna lek funkar även för vuxna som presentationslek.

 

Övningen tränar koncentration, smidighet och samarbete.

knut

Spionen

Spionen

 

Alla deltagarna bildar en ring.

En sätter  sig i mitten av ringen och ledaren går runt ringen och ger under tiden osynligt en av deltagarna en lätt dunk i ryggen.

Den utvalde skall, osynligt för den i mitten av ringen, starta en rörelse.

Alla i ringen härmar snabbt rörelsen.

”Mitten” skall lista ut vem som startade rörelsen.

Efter två felgissningar måste den utvalde starta en ny rörelse och alla byter snabbt rörelse.

När ”mitten” kommer på vem som startade rörelsen byter dessa platser.

 

Leken passar för äldre lågstadiebarn och uppåt.

 

Detta är mer en inomhuslek, men funkar utomhus också.

Tidigare äldre inlägg